- Vozilo za sakupljanje smeća sa dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera -

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali sa dizalicom za podizanje i pražnjenje podzemnih kontejnera.

Slični proizvodi:

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- Vozilo za sakupljanje smeća sa dizalicom za pražnjenje podzemnih kontejnera -

Resor_vozilo_za_sakupljanje_smeca-3

Koristi se za sakupljanje, kompresiju i odlaganje komunalnog otpada u gradovima i predgrađima, kao i za reciklažu materijala kao što su: papir, staklo, plastika i drugi materijali sa dizalicom za podizanje i pražnjenje podzemnih kontejnera.

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*