- Termalne kamere -

Termalna kamera ARGUS 4
Termalna kamera FLIR K55
Termalna kamera ARGUS Mi-TIC storm
ARGUS Mi-TIC

 

Za bolju preglednost u rizičnim situacijama

Vatrogasne intervencije su nezamislive bez termalnih kamera. One pretvaraju toplinsko zračenje predmeta i ljudi u vidljivi prikaz. Područja primjene termalnih kamera su višestruka i kreću se od potrage za ljudima do traženja izvora požara.

 

Saznaj više o :

Flir K55
Argus 4
Argus Mi-TIC

- Termalne kamere -

Termalna kamera ARGUS 4

 

Za bolju preglednost u rizičnim situacijama

Vatrogasne intervencije su nezamislive bez termalnih kamera. One pretvaraju toplinsko zračenje predmeta i ljudi u vidljivi prikaz. Područja primjene termalnih kamera su višestruka i kreću se od potrage za ljudima do traženja izvora požara.

 

Podijelite preko:

Pratite nas putem društvenih mreža: