- Slivničar -

Dizajnirano je za čišćenje septičkih jama, odvoda i ostalih sistema za odlaganje vode. Radi uz pomoć vakuum pumpe. Opremljen je sa dodatnim uređajem za usisavanje – usisnim crevom koje se okreće, produžava, podiže i fiksira u položaj za rad. Komande za daljinsko upravljanje se nalaze na usisnom crevu, kao i na kontrolnom panelu. Pražnjenje se izvodi podizanjem zadnjeg poklopca i naginjanjem rezervoara ili uz pomoć pumpe za dekompresiju. Zapremina rezervoara može biti od 4m³ do 16m³.

Slični proizvodi:

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- Slivničar -

Resor_slivnicar-1

Dizajnirano je za čišćenje septičkih jama, odvoda i ostalih sistema za odlaganje vode. Radi uz pomoć vakuum pumpe. Opremljen je sa dodatnim uređajem za usisavanje – usisnim crevom koje se okreće, produžava, podiže i fiksira u položaj za rad. Komande za daljinsko upravljanje se nalaze na usisnom crevu, kao i na kontrolnom panelu. Pražnjenje se izvodi podizanjem zadnjeg poklopca i naginjanjem rezervoara ili uz pomoć pumpe za dekompresiju. Zapremina rezervoara može biti od 4m³ do 16m³.

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*