- Samoutovarna vozila -

SN 3 18T
SN 83
SN 83
SN 3 18T

Samoutovarna vozila sa nadogradnjom ATRIK su svoju primjenu pronašla u mnogim gradovima i državama, kao i u privatnim preduzećima koja se bave poslovima iz domena prevoza. Postoji više raznih tipova samoutovarnih vozila koja se nalaze u ponudi proizvođača ATRIK. Neki od tipova samoutovarni vozila su sljedeći: MPS, SN 83, SN 3 18T. Najčešće se koriste za podizanje i prevoz kontejnera ili rezervoara, sa vodom ili pak sa fekalijama. Najveća dozvoljena masa sa natovarenim teretom iznosi 18t. U zavisnosti od tipa samoutovarnog vozila moguće je vršiti utovar kontejnera i rezervoara raznih zapremina, a koji se kreće od 1,6m3 pa do 12m3. Ova vrsta vozila se isporučuje u kobinaciji sa teleskopskom rukom koja služi za podizanje tereta.

Saznaj više o :

SN 83
SN 3 18T

Podjelite preko:

Pratite nas putem društvenih mreža:

- Samoutovarna vozila -

SN 83

 

Samoutovarna vozila sa nadogradnjom ATRIK su svoju primjenu pronašla u mnogim gradovima i državama, kao i u privatnim preduzećima koja se bave poslovima iz domena prevoza. Postoji više raznih tipova samoutovarnih vozila koja se nalaze u ponudi proizvođača ATRIK. Neki od tipova samoutovarni vozila su sljedeći: MPS, SN 83, SN 3 18T. Najčešće se koriste za podizanje i prevoz kontejnera ili rezervoara, sa vodom ili pak sa fekalijama. Najveća dozvoljena masa sa natovarenim teretom iznosi 18t. U zavisnosti od tipa samoutovarnog vozila moguće je vršiti utovar kontejnera i rezervoara raznih zapremina, a koji se kreće od 1,6m3 pa do 12m3. Ova vrsta vozila se isporučuje u kobinaciji sa teleskopskom rukom koja služi za podizanje tereta.

Podjelite preko:

Pratite nas putem društvenih mreža: