- RLS 2000 -

Još bolje od prethodnika

Potpuno fleksibilna glava predstavlja još jednu prednost LED rasvjete RLS2000 u smislu funkcionalnosti. Sve je moguće s multi-funkcionalnom glavom rasvjete koja se kreće u svim pravcima. Moćni reflektori služe za operacije traganja i spašavanja. Čak je moguće kombinovati dva ovakva sistema odjednom.

Tri fleksibilne LED ploče
Osiguravaju osvjetljenje od 360°, kao i različite mogućnosti primjene u intervencijama. Nagib svakog panela može se individualno prilagoditi na bilo koju poziciju.

Promjenjivi fokus
Prilagodljiva za sve vrste intervencija, moguće usmjeriti snop svjetla koja osvjetljavaju veću udaljenost, a takođe je moguće obuhvatiti veliku širinu radnog polja.

Dimming funkcija
Jačina svjetlosti se može prilagoditi prema potrebi i vrsti intervencije

High-power LED tehnologija
Maksimalna efikasnost za najbolju svetlost

Varijabilni svjetla
Tri panela se mogu pojedinačno paliti i gasiti i podešavati po raznim nivoima svjetline

Signalno treptuće svjetlo
U četiri različite boje (crvena, zelena, žuta, i plava)

 

Sličan proizvod:

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- RLS 2000 -

untitled-1

Još bolje od prethodnika

Potpuno fleksibilna glava predstavlja još jednu prednost LED rasvjete RLS2000 u smislu funkcionalnosti. Sve je moguće s multi-funkcionalnom glavom rasvjete koja se kreće u svim pravcima. Moćni reflektori služe za operacije traganja i spašavanja. Čak je moguće kombinovati dva ovakva sistema odjednom.

Tri fleksibilne LED ploče
Osiguravaju osvjetljenje od 360°, kao i različite mogućnosti primjene u intervencijama. Nagib svakog panela može se individualno prilagoditi na bilo koju poziciju.

Promjenjivi fokus
Prilagodljiva za sve vrste intervencija, moguće usmjeriti snop svjetla koja osvjetljavaju veću udaljenost, a takođe je moguće obuhvatiti veliku širinu radnog polja.

Dimming funkcija
Jačina svjetlosti se može prilagoditi prema potrebi i vrsti intervencije

High-power LED tehnologija
Maksimalna efikasnost za najbolju svetlost

Varijabilni svjetla
Tri panela se mogu pojedinačno paliti i gasiti i podešavati po raznim nivoima svjetline

Signalno treptuće svjetlo
U četiri različite boje (crvena, zelena, žuta, i plava)

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*