-REFERENC LISTA-

- Ministrastvo odbrane Bosne i Hercegovine

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske

- Grad Banja Luka

- Grad Trebinje

- TVJ Prijedor

- RITE Ugljevik

- RITE Gacko

- RMU Kakanj

- KRAJINAPETROL

- Moja apoteka

- UNDP BiH

- TVJ Brod

- JKP "RAD" Tešanj

- PVJ Gradiška

- Opština Foča

- Opština Čelinac

- BH TELECOM

- ČISTOĆA I ZELENILO Čelinac

- RAFINERIJA NAFTE Brod

- TVJ Teslić

- DVD Doboj

- KP BOBAS Kotor Varoš

- Opština Ugljevik

- KP KOMUNALAC Foča

- Opština Vitez

- Ministarstvo poljoprivrede RS

- Opština Derventa

- Grad Trebinje

- KOMUNALAC Kozarska Dubica

- JKP VODOSTAN Ilijaš

- Opština Teslić

- JP Međunarodni aerodrom Sarajevo

- KOMUNALNE USLUGE Prijedor

- ELEKTROPRENOS BIH

- JP Elektroprivreda BIH

- FAMOS „KORAN“ Pale

- Opština Šipovo

- KOMUNALAC Laktaši

- Opština HAN-PIJESAK

- ARCELOR MITAL

- Grijanje DD Zenica

-REFERENC LISTA-

- Ministrastvo odbrane Bosne i Hercegovine

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske

- Grad Banja Luka

- Grad Trebinje

- TVJ Prijedor

- RITE Ugljevik

- RITE Gacko

- RMU Kakanj

- KRAJINAPETROL

- Moja apoteka

- UNDP BiH

- JKP "RAD" Tešanj

- PVJ Gradiška

- Opština Foča

- Opština Čelinac

- BH TELECOM

- ČISTOĆA I ZELENILO Čelinac

- RAFINERIJA NAFTE Brod

- TVJ Teslić

- DVD Doboj

- KP BOBAS Kotor Varoš

- Opština Ugljevik

- KP KOMUNALAC Foča

- Opština Vitez

- Ministarstvo poljoprivrede RS

- Grad Trebinje

- KOMUNALAC Kozarska Dubica

- JKP VODOSTAN Ilijaš

- Opština Teslić

- JP Međunarodni aerodrom Sarajevo

- KOMUNALNE USLUGE Prijedor

- JP Elektroprivreda BIH

- FAMOS „KORAN“ Pale

- Opština Šipovo

- KOMUNALAC Laktaši

- Opština HAN-PIJESAK

- ARCELOR MITAL

- TVJ BROD

- Opština Derventa

- Grijanje D.D. Zenica