REFERENC LISTA

 

- Ministrastvo odbrane Bosne i Hercegovine

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske

- Grad Banja Luka

- Grad Trebinje

- TVJ Prijedor

- RITE Ugljevik

- RITE Gacko

- RMU Kakanj

- KRAJINAPETROL

- Moja apoteka

- UNDP BiH

- TVJ Brod

- JKP "RAD" Tešanj

- POŠTE Republike Srpske

- Njemačka ambasada u BIH

- Grad Bijeljina

- Aerodrom Mostar

- Aerodrom Sarajevo

- Vlada Zeničko-Dobojskog kantona

- KP "GRADSKA ČISTOĆA" Gradiška

- Opština Kneževo

- GASOP d.o.o. Beograd

- PVJ Gradiška

- Opština Foča

- Opština Čelinac

- BH TELECOM

- ČISTOĆA I ZELENILO Čelinac

- RAFINERIJA NAFTE Brod

- TVJ Teslić

- DVD Doboj

- KP BOBAS Kotor Varoš

- Opština Ugljevik

- KP KOMUNALAC Foča

- Opština Vitez

- Ministarstvo poljoprivrede RS

- Opština Derventa

- JP "KOMUNALNO BRČKO"

- Opština Lopare

- V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka

- EKO-BEL d.o.o. Laktaši

- Opština Rogatica

- SV COMPANY d.o.o. Laktaši

- Vatrogasno društvo Kozarac

- FIRING d.o.o. Visoko

- Grad Trebinje

- KOMUNALAC Kozarska Dubica

- JKP VODOSTAN Ilijaš

- Opština Teslić

- JP Međunarodni aerodrom Sarajevo

- KOMUNALNE USLUGE Prijedor

- ELEKTROPRENOS BIH

- JP Elektroprivreda BIH

- FAMOS „KORAN“ Pale

- Opština Šipovo

- KOMUNALAC Laktaši

- Opština HAN-PIJESAK

- ARCELOR MITAL

- Grijanje DD Zenica

- JP "KOMUNALNO" Breza

- Opština Brod

- Granična policija BIH

- KUCZ Travnik

- UNO d.o.o. Tešanj

- Opština Prnjavor

- KJKP "RAD" Sarajevo

- Vodovod Trebinje

REFERENC LISTA

 

- Ministrastvo odbrane Bosne i Hercegovine

- Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske

- Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske

- Grad Banja Luka

- Grad Trebinje

- TVJ Prijedor

- RITE Ugljevik

- RITE Gacko

- RMU Kakanj

- KRAJINAPETROL

- Moja apoteka

- UNDP BiH

- JKP "RAD" Tešanj

- PVJ Gradiška

- Opština Foča

- Opština Čelinac

- BH TELECOM

- ČISTOĆA I ZELENILO Čelinac

- RAFINERIJA NAFTE Brod

- TVJ Teslić

- DVD Doboj

- KP BOBAS Kotor Varoš

- Opština Ugljevik

- KP KOMUNALAC Foča

- Opština Vitez

- Ministarstvo poljoprivrede RS

- Grad Trebinje

- KOMUNALAC Kozarska Dubica

- JKP VODOSTAN Ilijaš

- Opština Teslić

- JP Međunarodni aerodrom Sarajevo

- KOMUNALNE USLUGE Prijedor

- JP Elektroprivreda BIH

- FAMOS „KORAN“ Pale

- Opština Šipovo

- KOMUNALAC Laktaši

- Opština HAN-PIJESAK

- ARCELOR MITAL

- TVJ BROD

- Opština Derventa

- Grijanje D.D. Zenica

- POŠTE Republike Srpske

- JP "KOMUNALNO BRČKO"

- JP "KOMUNALNO" Breza

- Njemačka ambasada u BIH

- Grad Bijeljina

- Aerodrom Mostar

- Aerodrom Sarajevo

- Vlada Zeničko-Dobojskog kantona

- KP "GRADSKA ČISTOĆA" Gradiška

- Opština Kneževo

- Opština Lopare

- V&Z Zaštita d.o.o. Banja Luka

- EKO-BEL d.o.o. Laktaši

- Opština Rogatica

- SV COMPANY d.o.o. Laktaši

- Vatrogasno društvo Kozarac

- FIRING d.o.o. Visoko

- Opština Brod

- Granična policija BIH

- KUCZ Travnik

- UNO d.o.o. Tešanj

- Opština Prnjavor

- KJKP "RAD" Sarajevo

- Vodovod Trebinje