- R1P -

Nadogradnja za odvoz smeća Atrik tip R1P je dizajniran i proizveden za prikupljanje i prevoz kućnog otpada i krupnog otpada ili materijala za reciklažu. Nadgradnja je opremljena sa uređajem za dizanje ATRIK tipa AU (120 - 1100l) ili ATRIK tipa AN (120 - 1100l).

Tip R1P
 Zapremina  m3  min 8  max 16
 Zapremina prihvatnog korita  m3  min 1,1  max 1,8
Dimenzije  A  mm  min 1.300  max 1.600
 B  mm  min 3.000  max 4.200
 C  mm  min 750  max 1.100
 D  mm  min 6.500  max 8.500
 E  mm  min 2.200  max 2.700
 H  mm  min 2.900  max 3.300
 L  mm  min 2.500  max 4.400
 Širina  mm  min 2.300  max 2.500
Masa karoserije  kg  min 4.000  max 6.500
Ukupna masa  kg  min 9.000  max 11.500
Teoretska nosivost  kg  min 2.500  max 7.000
Preporučene šasije  Nosivost  kg  min 12.000  max 18.000
 Snaga  KS  min 150  max -
 Međuosovinsko rastojanje  mm  min 3.000  max 4.200

Slični proizvodi:

R2P
R3PL
KAW1PLUS

Nadogradnja za odvoz smeća Atrik tip R1P je dizajniran i proizveden za prikupljanje i prevoz kućnog otpada i krupnog otpada ili materijala za reciklažu. Nadgradnja je opremljena sa uređajem za dizanje ATRIK tipa AU (120 - 1100l) ili ATRIK tipa AN (120 - 1100l).

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- R1P -

R1P

Nadogradnja za odvoz smeća Atrik tip R1P je dizajniran i proizveden za prikupljanje i prevoz kućnog otpada i krupnog otpada ili materijala za reciklažu. Nadgradnja je opremljena sa uređajem za dizanje ATRIK tipa AU (120 - 1100l) ili ATRIK tipa AN (120 - 1100l).

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*