- L40A-XS -

Rosenbauer Aerials je redefinisao operativni radijus spasilačkih auto ljestvi. L40A sa spuštajućim ljestvenikom spasilačke korpe, vatrogasne jedinice se mogu suočiti sa spašavanjem sa visine sa većom efikasnosti.

Sa ljestvama L40A-XS, kod intervencije mogu se dosegnuti tačke koje dosad nisu mogle pomoću dodatnog ljestvenika korpe. Kod intervencija se mogu dosegnuti tačke koje su bile nedostupne koristeći klasične auto ljestve. Ljestva pokazuje svoju snagu kod krovnih prozora, prozora i balkona, čak i kod dijelova zgrada koji ne gledaju na ulicu. Ovo unaprjeđenje još jednom dokazuje kako su Rosenbauer inženjeri sposobni zadovoljiti zahtjeve vatrogasnih jedinica sa funkcionalnim rješenjima.

Nova pomična ruka ljestvenika – veća sloboda

Glavna prednost nove pomične ruke ljestvenika je rotirajući mehanizam. To omogućava zglobni spoj da se “ranije” savije nego kod ostalih ljestvi i čini novu dimenziju pokreta ljestvenika. Korpa se može spustiti na najmanje površine, kao i samo na 2,5m od kabine vozila.

Visoke performanse – maksimalna sigurnost

Uprkos kompleksnijoj tehnologiji, performanse XS ljestvi su jednake kao i kod ostalih vatrogasnih ljestava. Sa vremenom postavljanja od 40 do 60 sekundi brza je kao i L32A i može dosegnuti radnu visinu od 40 m. Stabilnost je omogućena sa dokazanim sistemom koji se koristi za svake Rosenbauer ljestve. Potpore zahtijevaju samo 4.85m kako bi poduprle punu visinu koja iznosi 5m. Potpore su opremljene sa mjeračima širine i senzorima pritiska na tlo. Senzori pritiska na tlo mjere silu podupiranja na svakoj potpori. Kao posljedica toga, Rosenbauer ljestve koje stoje na četiri jasno definisane tačke prema relevantnim podacima, mogu raditi sa preostalim opterećenjem od 6 %. Ovo se isto tako odnosi i na nove XS ljestve. Kao zaštita od preopterećenja, ljestve su pod konstantnim nadzorom  preko 3D sistema mjerenja opterećenja. Taj sistav mjeri sile kao što su udari vjetra, torzione sile i disperzija vode. Kontrole određuju najveći operativni radijus u kojem se ljestve mogu  sigurno kretati uzimajući u obzir podupiranje i pritisak na tlo.

Intuitivna operacija spašavanja – prostor za rad

Zahvaljujući CAN bus sistemu, joystiku i LCD monitorima, sve Rosenbauer ljestve mogu se precizno upravljati i nikakvi dodatni operacioni koraci nisu potrebni. Na monitorima je jasan prikaz  svih podataka potrebnih za operacije spašavanja uključujući upozorenja i blokiranje pokreta. Ukoliko je XS namijenjen u navalno vozilo sa pumpom, rezervoarom vode, navalnim vitlom, sistem gašenja je i dalje upravljan sa istim CAN bus sistemom.

Korpa koja se koristi na XS je naprednog dizajna. Može nositi do četiri osobe i ima nosivost od 450 kg. Korpa je dostupna sa svih strana pomoću četiri ulaza. Ukoliko je potrebno kontrolna ploča se može rotirati bočno i uvijek je gdje treba biti ukoliko nešto stvara prepreku.

Svaka vatrogasna platforma ima svoje kritične tačke i zato je Rosenbauer L40-XS opremljen za sve vrste spašavanja, bilo da je spašavanje ljudi ili životinja, gašenje ili tehničke intervencije na visini. Rosenbauer ljestve postižu taj nivo fleksibilnosti i pomoću dovoda medija  (voda, struja, kiseonik) koji dolaze iz šasije do korpe preko ljestvenika. Fiksni ili mobilni monitori, moćna LED i halogena rasvjeta, kao i sprinkler mlaznice za samozaštitu, samo su dio od bogate ponude dodatne opreme koja je dostupna.

Slični proizvodi:

L32A-XS

- L40A-XS -

ljestve-40m-3

Rosenbauer Aerials je redefinisao operativni radijus spasilačkih auto ljestvi. L40A sa spuštajućim ljestvenikom spasilačke korpe, vatrogasne jedinice se mogu suočiti sa spašavanjem sa visine sa većom efikasnosti.

Sa ljestvama L40A-XS, kod intervencije mogu se dosegnuti tačke koje dosad nisu mogle pomoću dodatnog ljestvenika korpe. Kod intervencija se mogu dosegnuti tačke koje su bile nedostupne koristeći klasične auto ljestve. Ljestva pokazuje svoju snagu kod krovnih prozora, prozora i balkona, čak i kod dijelova zgrada koji ne gledaju na ulicu. Ovo unaprjeđenje još jednom dokazuje kako su Rosenbauer inženjeri sposobni zadovoljiti zahtjeve vatrogasnih jedinica sa funkcionalnim rješenjima.

Nova pomična ruka ljestvenika – veća sloboda

Glavna prednost nove pomične ruke ljestvenika je rotirajući mehanizam. To omogućava zglobni spoj da se “ranije” savije nego kod ostalih ljestvi i čini novu dimenziju pokreta ljestvenika. Korpa se može spustiti na najmanje površine, kao i samo na 2,5m od kabine vozila.

Visoke performanse – maksimalna sigurnost

Uprkos kompleksnijoj tehnologiji, performanse XS ljestvi su jednake kao i kod ostalih vatrogasnih ljestava. Sa vremenom postavljanja od 40 do 60 sekundi brza je kao i L32A i može dosegnuti radnu visinu od 40 m. Stabilnost je omogućena sa dokazanim sistemom koji se koristi za svake Rosenbauer ljestve. Potpore zahtijevaju samo 4.85m kako bi poduprle punu visinu koja iznosi 5m. Potpore su opremljene sa mjeračima širine i senzorima pritiska na tlo. Senzori pritiska na tlo mjere silu podupiranja na svakoj potpori. Kao posljedica toga, Rosenbauer ljestve koje stoje na četiri jasno definisane tačke prema relevantnim podacima, mogu raditi sa preostalim opterećenjem od 6 %. Ovo se isto tako odnosi i na nove XS ljestve. Kao zaštita od preopterećenja, ljestve su pod konstantnim nadzorom  preko 3D sistema mjerenja opterećenja. Taj sistav mjeri sile kao što su udari vjetra, torzione sile i disperzija vode. Kontrole određuju najveći operativni radijus u kojem se ljestve mogu  sigurno kretati uzimajući u obzir podupiranje i pritisak na tlo.

Intuitivna operacija spašavanja – prostor za rad

Zahvaljujući CAN bus sistemu, joystiku i LCD monitorima, sve Rosenbauer ljestve mogu se precizno upravljati i nikakvi dodatni operacioni koraci nisu potrebni. Na monitorima je jasan prikaz  svih podataka potrebnih za operacije spašavanja uključujući upozorenja i blokiranje pokreta. Ukoliko je XS namijenjen u navalno vozilo sa pumpom, rezervoarom vode, navalnim vitlom, sistem gašenja je i dalje upravljan sa istim CAN bus sistemom.

Korpa koja se koristi na XS je naprednog dizajna. Može nositi do četiri osobe i ima nosivost od 450 kg. Korpa je dostupna sa svih strana pomoću četiri ulaza. Ukoliko je potrebno kontrolna ploča se može rotirati bočno i uvijek je gdje treba biti ukoliko nešto stvara prepreku.

Svaka vatrogasna platforma ima svoje kritične tačke i zato je Rosenbauer L40-XS opremljen za sve vrste spašavanja, bilo da je spašavanje ljudi ili životinja, gašenje ili tehničke intervencije na visini. Rosenbauer ljestve postižu taj nivo fleksibilnosti i pomoću dovoda medija  (voda, struja, kiseonik) koji dolaze iz šasije do korpe preko ljestvenika. Fiksni ili mobilni monitori, moćna LED i halogena rasvjeta, kao i sprinkler mlaznice za samozaštitu, samo su dio od bogate ponude dodatne opreme koja je dostupna.

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*