Isporuka putara Peugeot

31.07.18.

Shodno ugovoru o isporuci putarskog vozila sa otvorenim sandukom dana 11.07.2018. godine izvršili smo isporuku vozila Peugeot Boxer 435 L4 2.0 Blue HDI, snage 130 KS, sa aluminijusmim tovarnim dimenzija 3.900 x 2.100 mm, visina bočnih stranica 600 mm i zapremina tovarnog sanduka iznosi cca 5,0 m3. Kupac vozila je komunalno preduzeće "ČISTOĆA" a.d. Gradiška. Vozilo je isporučeno u skladu sa traženom tehničkom specifikacijom i u ugovorenom roku. Na vozilo je naknado nadograđena utovarno istovarna rampa i PVC boks tako da je namjena vozila prikupljanje otpada iz domaćinstava.