Isporuka presa za baliranje otpada

01.05.18.

Dana 26.04.2018. godine izvršili smo još jednu uspješnu isporuku prema svim uslovima ugovora kako je zahtjevano od strane kupca. Predmatna isporuka se sastojala od dvije prese za baliranje komunalnog otpada kapaciteta 10 tona, a proizvođač presa je naš partner preduzeće DIMENZIJA d.o.o. iz Aleksinca – Srbija. Kupac presa za baliranje komunalnog otpada je Kantonalno javno komunalno preduzeće „RAD“ Sarajevo. Prese su po zahtjevu kupca puštene u rad, a ujedno je prilikom isporuke izvršena i obuka operatora od strane predstavnika proizvođača.