- Hidraulične platforme -

Vatrogasna platforma Rosenbauer B42
Vatrogasna platforma Rosenbauer B32
Vatrogasna platforma RosenbauerB36
Vatrogasna platforma Rosenbauer B55

Usavršene Rosenbauer Platforme do sada su u upotrebi u svijetu puno godina, pružajući službama spašavanja opciju da kompletiraju svoju vazdušnu flotu. Sa najvišim kvalitetom, pouzdanošću, preciznom izradom, Rosenbauer platforme su postale jedne od najpopularnijih u svijetu.
Rosenbauer hidraulične spasilačke platforme sastoje se od teleskopske ruke i ruke korpe uključujući i radnu korpu. Elementi su napravljeni od finog čelika. Platforme su od 16t do 41t ukupne mase i od 32 m do 56 m radne visine.

Neke od glavnih karakteristika Hidrauličnih platformi:

-Spasilačka korpa sa tri ulaza i nosivosti do 650kg

-Radna visina od 20 m do 56 m

-Integrisan ultrazvučni senzor upozorava korisnika prije udara u objekt

-Korpa se može rotirati za 47° u lijevo ili desno

-Sistem potpora pruža jedinstven rad i upravljanje kod podupiranja

-Monitor, stalno ugrađen na bočnu stranu korpe

-Uređaji za spašavanje uključuju nosač za nosila, vitlo, ugrađene spasilačke ljestve

-Sistemi za gašenje uključuju Rosenbauer pumpe kapaciteta od 3,000l i 6,000l u minuti sa raznolikom ponudom sistema miješanja pjenila

-Prilagodljive opcije šasije (MAN, Scania, Mercedes Benz).

-Vozila se mogu nadograditi sa vatrogasnim nadzorom (Rosenbauer “service4fire.com”).

Hidraulične platforme

Hidraulične platforme od Rosenbauera koriste visoku tehnologiju kao što je CAN-Bus sistem. Najveća tehnološka pouzdanost kao i intuitivan rad i dugi radni vijek osiguravaju vatrogascima najveću učinkovitost u najtežim uslovima rada.

- Hidraulične platforme -

Vatrogasna platforma Rosenbauer B32

Usavršene Rosenbauer Platforme do sada su u upotrebi u svijetu puno godina, pružajući službama spašavanja opciju da kompletiraju svoju vazdušnu flotu. Sa najvišim kvalitetom, pouzdanošću, preciznom izradom, Rosenbauer platforme su postale jedne od najpopularnijih u svijetu.
Rosenbauer hidraulične spasilačke platforme sastoje se od teleskopske ruke i ruke korpe uključujući i radnu korpu. Elementi su napravljeni od finog čelika. Platforme su od 16t do 41t ukupne mase i od 32 m do 56 m radne visine.

Neke od glavnih karakteristika Hidrauličnih platformi:

-Spasilačka korpa sa tri ulaza i nosivosti do 650kg

-Radna visina od 20 m do 56 m

-Integrisan ultrazvučni senzor upozorava korisnika prije udara u objekt

-Korpa se može rotirati za 47° u lijevo ili desno

-Sistem potpora pruža jedinstven rad i upravljanje kod podupiranja

-Monitor, stalno ugrađen na bočnu stranu korpe

-Uređaji za spašavanje uključuju nosač za nosila, vitlo, ugrađene spasilačke ljestve

-Sistemi za gašenje uključuju Rosenbauer pumpe kapaciteta od 3,000l i 6,000l u minuti sa raznolikom ponudom sistema miješanja pjenila

-Prilagodljive opcije šasije (MAN, Scania, Mercedes Benz).

-Vozila se mogu nadograditi sa vatrogasnim nadzorom (Rosenbauer “service4fire.com”).

Hidraulične platforme

Hidraulične platforme od Rosenbauera koriste visoku tehnologiju kao što je CAN-Bus sistem. Najveća tehnološka pouzdanost kao i intuitivan rad i dugi radni vijek osiguravaju vatrogascima najveću učinkovitost u najtežim uslovima rada.

Podijelite preko:

Pratite nas putem društvenih mreža: