- Fire MAX 3 PBI NEO -

Najnovija visoko kvalitetna PBI tkanina

Rosenbauer je razvio vatrogasno zaštitno odijelo kakvo još nije viđeno. Vanjski sloj odijela je od PBI visoko kvalitetnog materijala sa odličnom otpornosti na rastezanje, otpornosti na vatru te ima jedinstveni izgled.

Prednosti: velika otpornost na rastezanje i vatrootpornost

Novi PBI materijal ima ekstremno dobra mehanička svojstva. Što se tiče izdržljivosti FIRE MAX 3 PBI NEO postiže osam puta veće performanse od traženih standardom EN 469. Odijelo pruža nekoliko puta veći otpor kidanju od minimalnih uslova (do 600 N prema ISO 4674-1 proceduri B).

Slični proizvodi:

FIRE MAX 3 PBI
FIRE MAX 3
FIRE MAX II

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- Fire MAX 3 PBI NEO -

FIRE MAX 3 PBI NEO

Najnovija visoko kvalitetna PBI tkanina

Rosenbauer je razvio vatrogasno zaštitno odijelo kakvo još nije viđeno. Vanjski sloj odijela je od PBI visoko kvalitetnog materijala sa odličnom otpornosti na rastezanje, otpornosti na vatru te ima jedinstveni izgled.

Prednosti: velika otpornost na rastezanje i vatrootpornost

Novi PBI materijal ima ekstremno dobra mehanička svojstva. Što se tiče izdržljivosti FIRE MAX 3 PBI NEO postiže osam puta veće performanse od traženih standardom EN 469. Odijelo pruža nekoliko puta veći otpor kidanju od minimalnih uslova (do 600 N prema ISO 4674-1 proceduri B).

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*