- Cisterne -

PRA-PV
FE
FE
KA

Jedan od tipova nadogradnji koje proizvodi preduzeće ATRIK jesu i cisterne. Cisterne kao nadogradnje se mogu koristiti u različite svrhe, tako da postoji širok spektar upotrebe ove vrste vozila. U prizvodnom programu ATRIK-a nalaze se cisterne za prevoz naftnih derivata, cisterne za prevoz pitke vode, cisterne za polijevanje, koje se koriste u rudnicima za obaranje prašine. Još se proizvode i cisterne za pražnjenje kanala i septičkih jama, koje obično idu u kombinaciji sa 2 spremnika. U jednom od spremnika se nalazi čista voda, dok je drugi spremnik namijenjen za mulj, odnosno fekalije. Kao i kod drugih tipova nadogradnji i za cisterne je bitno napomenuti da dolaze u različitim zapreminama koje se kreću od 1m3 pa sve do 16m3.

Saznaj više o :

PRA-PV
FE
KA

Podjelite preko:

Pratite nas putem društvenih mreža:

- Cisterne -

PRA-PV

 

Jedan od tipova nadogradnji koje proizvodi preduzeće ATRIK jesu i cisterne. Cisterne kao nadogradnje se mogu koristiti u različite svrhe, tako da postoji širok spektar upotrebe ove vrste vozila. U prizvodnom programu ATRIK-a nalaze se cisterne za prevoz naftnih derivata, cisterne za prevoz pitke vode, cisterne za polijevanje, koje se koriste u rudnicima za obaranje prašine. Još se proizvode i cisterne za pražnjenje kanala i septičkih jama, koje obično idu u kombinaciji sa 2 spremnika. U jednom od spremnika se nalazi čista voda, dok je drugi spremnik namijenjen za mulj, odnosno fekalije. Kao i kod drugih tipova nadogradnji i za cisterne je bitno napomenuti da dolaze u različitim zapreminama koje se kreću od 1m3 pa sve do 16m3.

Podjelite preko:

Pratite nas putem društvenih mreža: