- Autopodizač kontejnera -

Koristi se za instalaciju, uklanjanje i transport kontejnera zapremine od 5m³ do 10m³. Ovi kontejneri se koriste za skladištenje sekundarnih sirovina kao i skladištenje drugih mterijala manje specifične težine. Osnovni elementi vozila su: šasija, platforma za utovar i kontejneri. Utovar, istovar i pražnjenje se obavlje hidrauličnim komandama iz kabine kao i sa platforme vozila. Na kraju platforme se nalaze dve kuke koje omogućavaju da kontejner bude u vertikalnom položaju pri pražnjenju. Na zadnjem kraju vozila se nalaze dva stabilizatora koja osiguravaju stabilnost vozila tokom rada.

Slični proizvodi:

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- Autopodizač kontejnera -

Resor_auto_podizac_kontejnera-1

Koristi se za instalaciju, uklanjanje i transport kontejnera zapremine od 5m³ do 10m³. Ovi kontejneri se koriste za skladištenje sekundarnih sirovina kao i skladištenje drugih mterijala manje specifične težine. Osnovni elementi vozila su: šasija, platforma za utovar i kontejneri. Utovar, istovar i pražnjenje se obavlje hidrauličnim komandama iz kabine kao i sa platforme vozila. Na kraju platforme se nalaze dve kuke koje omogućavaju da kontejner bude u vertikalnom položaju pri pražnjenju. Na zadnjem kraju vozila se nalaze dva stabilizatora koja osiguravaju stabilnost vozila tokom rada.

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*