- Autocisterna za prevoz pitke vode sa izolacijom -

Ovaj tip vozila se koristi za transport pitke ili industrijske (tehnološke) vode, za pranje i prskanje puteva kao i za zalivanje zelenih površina. Osnovni element je rezervoar koji je smešten paralelno sa podvožjem vozila. Proizvodi se od INOX-a i čelika u kružnom obliku, obliku kocke sa zakrivljenim ivicama i elipsastom obliku, sa zapreminom od 4m³ do 16m³. Rezervoar je u unutrašnjosti podeljen na manje komore kako bi se sprečilo sudaranje vode sa zidovima. Punjenje se obavlja kroz otvor na vrhu rezervoara, a pražnjenje putem pumpi.

Slični proizvodi:

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- Autocisterna za prevoz pitke vode sa izolacijom -

Resor_Cisterna_za_prevoz_pitke_vode-1

Ovaj tip vozila se koristi za transport pitke ili industrijske (tehnološke) vode, za pranje i prskanje puteva kao i za zalivanje zelenih površina. Osnovni element je rezervoar koji je smešten paralelno sa podvožjem vozila. Proizvodi se od INOX-a i čelika u kružnom obliku, obliku kocke sa zakrivljenim ivicama i elipsastom obliku, sa zapreminom od 4m³ do 16m³. Rezervoar je u unutrašnjosti podeljen na manje komore kako bi se sprečilo sudaranje vode sa zidovima. Punjenje se obavlja kroz otvor na vrhu rezervoara, a pražnjenje putem pumpi.

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*