- Autocisterna za gorivo -

Koristi se za transport nafte i naftnih derivata. Osnovni element se sastoji od jedne komore, ali vozilo može imeti i više komora. Proizvodi se u kruznom obliku, pravougaonom obliku (kofer oblik), i u elipsastom obliku, zapremine od 4m³ do 16m³. Punjenje goriva se obavlja podno, u skladu sa ekološkim propisima, dok se istakanje vrši uz pomoć gravitacije ili pumpama sa meračem protoka. Vozilo je napravljeno u skladu sa propisima o transportu opasnih i zapaljivih materijala uključujući i ADR regulative.

Slični proizvodi:

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*

- Autocisterna za gorivo -

Resor_Autocisterna-za-gorivo-5

Koristi se za transport nafte i naftnih derivata. Osnovni element se sastoji od jedne komore, ali vozilo može imeti i više komora. Proizvodi se u kruznom obliku, pravougaonom obliku (kofer oblik), i u elipsastom obliku, zapremine od 4m³ do 16m³. Punjenje goriva se obavlja podno, u skladu sa ekološkim propisima, dok se istakanje vrši uz pomoć gravitacije ili pumpama sa meračem protoka. Vozilo je napravljeno u skladu sa propisima o transportu opasnih i zapaljivih materijala uključujući i ADR regulative.

Podjelite preko:

Tražite ponudu za ovaj proizvod!

Ime i prezime:*
Naziv firme:
E-mail:*
Broj telefona:*
Web stranica:
Naziv proizvoda za koji želite ponudu:*